Ceník

Individuální terapie: 1.000,- Kč / 50 minut

Bankovní spojení: 670100-2200236447/6210 (mBank)

Podmínky spolupráce

Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami, služby jsou plně hrazeny klienty.

Na sezení je nutné se objednat předem, rezervace termínu je závazná. V případě zrušení ve lhůtě kratší než 24 hodin je klientem hrazeno 50% z plné ceny setkání.

Veškeré informace sdělené v průběhu sezení považuji za důvěrné. Výjimkou jsou situace, kdy by klient(ka) ohrožoval(a) na životě sebe či druhé a dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů).