Etika a mlčenlivost

Veškeré informace, které mi o sobě sdělíte, považuji za diskrétní a zacházím s nimi v souladu se zásadami mlčenlivosti a profesní etiky.

Jsem členkou profesní organizace psychoterapeutů – České asociace pro psychoterapii (ČAP), která je součástí Evropské asociace pro psychoterapii (EAP). Při své práci jsem vázána Etickým kodexem EAP.

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Při své terapeutické práci i v on-line prostředí se řídím Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR.

Pokud se budete domnívat, že zpracováním Vašich osobních údajů porušuji předpisy GDPR, máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00

Osobní údaje zpracovávané při poskytování terapeutických služeb

Osobní údaje zadané při rezervaci konzultace a další informace a osobní údaje sdělené během konzultace či dlouhodobé psychoterapeutické spolupráce zaznamenávám pouze v rozsahu nutném pro kvalitní poskytování sjednaných služeb.

Vaše jméno, e-mail, telefon, případně fakturační údaje potřebuji pro možnost kontaktu a objednání, zaslání důležitých informací týkajících se služeb, o které jste projevil(a) zájem, identifikaci bezhotovostní platby a vystavení potvrzení o platbě za služby.

Tyto informace uchovávám ve svém mobilním telefonu (zabezpečeném hesly). Pokud jsme spolu komunikovali e-mailem, uchovám tyto údaje také ve své e-mailové schránce.

Žádné z vašich osobních údajů neposkytuji třetím stranám.

Mé internetové stránky www.terapie-novotna.cz využívají služby třetích stran, jmenovitě Google Analytics a Leadpages. Služby těchto třetích stran podléhají rovněž nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Na základě uvedených zákonů má klient právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v  §21 zákona č.101/2000 Sb.

Bezprostředně po setkání s klientem (a někdy i v jeho průběhu) si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou jednoznačně identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky mi slouží pro kvalitní vedení terapie/koučinku. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

Nejsem klinický psycholog, a proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

V případě jakýchkoli dotazů se na mě, prosím, obraťte.